logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Spotkanie z przedstawicielami Departamentu Funduszy Europejskich UMWM

by admin

W dniu 18.05.2021 r. na zaproszenie Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” oraz korzystając z gościny Pani Wójt Renaty Gawlik w auli Urzędu Gminy Biskupice odbyło się spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Panem Romanem Wcisło oraz Kierownikiem ds. KSOW oraz LGD w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM Panią Magdaleną Doniec. Spotkanie skierowane było do samorządowców z terenu gmin członkowskich LGD oraz przedstawicieli członków organów LGD (Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej) i poświęcone zagadnieniem związanym z wdrażaniem funduszy europejskich będących w dyspozycji Zarządu Województwa oraz LGD.

Zebranych na spotkaniu powitała gospodarz miejsca Pani Renata Gawlik Wójt Gminy Biskupice oraz w imieniu organizatora Pan Jan Marcinek Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”. Pan Jan Marcinek zasygnalizował Dyrektorowi Departamentu, iż LGD „Dolina Raby” jest zwolennikiem wdrażania w nowej perspektywie strategii wielofunduszowych i poprosił o uwzględnienie tego postulatu w planach Zarządu Województwa.

Pan Dyrektor Roman Wcisło oraz Pani Kierownik Magdalena Doniec zapoznali zebranych z obecnym stanem wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego LGD „Dolina Raby” – z danych wynika, iż na dzień 7.04.2021 r. Stowarzyszenie pod względem wypłaconych środków beneficjentom znajduje się w pierwszej dziesiątce wśród LGD z całej małopolski (na 32 LGD w Małopolsce) i przy uwzględnieniu, że LGD otrzymała wcześniej dodatkowego bonusa finansowego w wysokości 660 tys. zł, co jest powodem do satysfakcji. Przekazano również, iż LGD ma szansę ubiegać się o dodatkowe środki finansowe na wdrażanie LSR do wykorzystania od końca 2021 r. na tzw. okres przejściowy. Następnie prelegenci zapoznali zebranych z perspektywą okresu przejściowego PROW 2014-2020 oraz LEADER, a także rozmawiano o nowym okresie programowania po 2023 roku. Omówiono działania skierowane do samorządów jak również wdrażane za pośrednictwem LGD. Poświęcono czas także zagadnieniom związanym z Krajowym Planem Odbudowy. 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zebranych osób. Dziękujemy Panu Dyrektorowi Romanowi Wcisło oraz Pani Kierownik Magdalenie Doniec za przybycie na spotkanie, poświęcony czas i przekazaną wiedzę.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy