„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie z samorządowcami 15 12 2009

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania z samorządowcami nt. możliwości pozyskiwania funduszy dla gmin i jednostek kultury z działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. Na zdjęciach widoczni wójtowie i pracownicy wszystkich gmin członkowskich LGD Dolina Raby. Wykładowcami na szkoleniu byli: Andrzej Ślusarczyk – Z-ca dyrektora MODR w Karniowicach, Renata Bukowska – Prezes Małopolskiej Sieci LGD, Krzysztof Kwatera – Prezes LGD Dolina Raby.

{galeria}odnowa{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email