„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Stoisko promocyjno-informacyjne LGD podczas IX Festiwalu Rosołu w Rozdzielu

W dniu 14 września 2019 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” zorganizowało stoisko promocyjno-informacyjne  podczas IX Festiwalu Rosołu w Bacówce na Zadzielu na terenie gminy Żegocina. Na stoisku promocyjnym LGD udzielało doradztwa m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych za pośrednictwem LGD. Ponadto informowano o lokalnych walorach obszaru LSR, zrealizowanych projektach stowarzyszenia oraz rozdawano materiały promocyjne i gadżety.  Na stoisku Lokalnej Grupy Działania gościliśmy m.in. Wicestarostę Powiatu Bocheńskiego Pana Ryszarda Drożdżaka, okolicznych samorządowców, mieszkańców jak również liczne grono gości przybyłych na IX Festiwal Rosołu. 

Wpisała: Paulina Pustułka

Print Friendly, PDF & Email