„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Trzciana przygotuje potrawę regionalną na tegoroczny „Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego”

W najbliższą sobotę i niedzielę tj. 8 i 9 września Starostwo Powiatowe w Bochni zaprasza na „Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego”. W imprezie jak co roku weźmie udział Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego działające przy Stowarzyszeniu LGD „Dolina Raby”. W tych dniach muzeum będzie czynne dla zwiedzających w godz. 14:00 – 18:00 i dodatkowo od godz. 15:00 odbędą się warsztaty kulinarne wraz z degustacją. W tym roku potrawę regionalną przygotuje nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Trzciana. Panie te brały udział w tegorocznym Festiwalu Rosołu.

Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcia: archiwum biura LGD „Dolina Raby”

Wpisała: Paulina Pustułka

Print Friendly, PDF & Email