logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” ogłasza nabór na stanowisko pracy

by admin

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Opis stanowiska pracy: Pracownik Biurowy – 3/4 etatu

Zakres obowiązków:

Do bezpośrednich zadań należy:

 1. współpraca z mediami i prowadzenie promocji Stowarzyszenia, redagowanie strony internetowej Stowarzyszenia;
 2. przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji;
 3. prowadzenie korespondencji (przyjmowanie, nadawanie);
 4. odbieranie telefonów oraz korespondencji elektronicznej;
 5. prowadzenie obsługi biura w zakresie wyposażenia w niezbędne materiały biuro, środki czystości itp.;
 6. wprowadzanie informacji do komputera, ich weryfikacja i korekta;
 7. pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz realizacji projektów Stowarzyszenia;
 8. pomoc w organizowaniu spotkań, narad, szkoleń, warsztatów;
 9. pomoc w pracy innym pracownikom biura w sytuacji kumulacji pracy do wykonania w danym okresie czasu,
 10. realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura.

Wymagania kwalifikacyjne/dokumenty:

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie min. średnie;
 2. podstawowa znajomość aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD;
 3. biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, programów do obsługi grafiki oraz komunikatorów i Internetu;
 4. prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 1. staż pracy min. 6 miesięcy w organizacji pozarządowej lub administracji publicznej (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat);
 2. znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub francuski);
 3. komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia;
 4. umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

Wymagane dokumenty:

Termin i miejsce składania dokumentów:

20.10.2023 r. do godz. 14.00 – Biuro LGD „Dolina Raby” Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko pracy Pracownik Biurowy”.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Kliknij tutaj: http://dolinaraby.pl/rodo/

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy