„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Lokalna Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2022

(PROW 2014-2020)

LSR Dolina Raby 2016-2020_29 06 2017

Lokalne Kryteria Wyboru Projektów 2016-2022

Kryteria oceny projektów_28 11 2017

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Krajowe Inteligentne Specjalizacje wer. 4

Opis projektu LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu

Opis projektu LGD Dolina Raby 21 12 2017

Sprawozdanie z realizacji LSR

Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD

Sprawozdanie z realizacji LSR – prezentacja

Sprawozdanie z monitoringu LSR za okres od 23.06.2017r. do 31.10.2017r.