Strona główna

Lokalna Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2022

(PROW 2014-2020)

LSR Dolina Raby 2016-2020 (7.06.2016)

Lokalne Kryteria Wyboru Projektów 2016-2022

Lokalne kryteria wyboru projektów (17.11.2016)

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Krajowe Inteligentne Specjalizacje_wersja 3

Opis projektu LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu

Opis projektu LGD Dolina Raby na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów_26_04_2017

PLAN KOMUNIKACJI

Plan komunikacji

PLAN SZKOLEŃ

Plan szkoleń – aktualizacja 31.01.2017R

Plan szkoleń