„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Lokalna Strategia Rozwoju

PROW 2014-2020

Załącznik nr 1 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zmieniony w dniu 28.11.2017 r., zatwierdzony Aneksem nr 5 z dnia 19.01.2018 r. :

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2022

 LSR Dolina Raby_28 11 2017 r.

Załącznik nr 5 i 9 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zmieniony w dniu 28.11.2017 r., uzgodniony z ZW w dniu 8.01.2018 r. :

Lokalne Kryteria Wyboru Projektów 2016-2022

Kryteria wyboru projektów_28 11 2017

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów lokalnych_28.11.2017 r.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Krajowe Inteligentne Specjalizacje_wersja 3

Opis projektu LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu

Opis projektu LGD Dolina Raby 21 12 2017

Sprawozdanie z realizacji LSR

Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD

Sprawozdanie z realizacji LSR – prezentacja

Sprawozdanie z monitoringu LSR za okres od 23.06.2017r. do 31.10.2017r.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email