Strona główna

Lokalna Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2022

(PROW 2014-2020)

LSR Dolina Raby 2016-2020 (7.06.2016)

Lokalne Kryteria Wyboru Projektów 2016-2022

Lokalne kryteria wyboru projektów (17.11.2016)

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (potrzebne do lokalnych kryteriów wyboru)

Opisy KIS_wersja finalna_31.03 2

Opis projektu LGD „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru projektu

Opis projektu na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów (17.11.2016)