„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

PROW 2014-2020

Załącznik nr 1 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zmieniony w dniu 1.04.2019 r., zatwierdzony Aneksem nr 8 z dnia 18.04.2019 r. :

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2022

LSR Dolina Raby_04.2019


Sprawozdania z monitoringu LSR:

Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD

Sprawozdanie z realizacji LSR prezentacja

Sprawozdanie z monitoringu LSR LGD za okres od 26.11.2018r. do 26.06.2019r.

 

Print Friendly, PDF & Email