„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Sukcesy LGD w projektach Erasmus+

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować o sukcesach naszej LGD związanych z aplikowaniem do Programu ERASMUS+. Dwa projekty, w jednym z których jesteśmy liderem projektu i drugi – w którym jesteśmy jednym z partnerów zostały zaakceptowane do realizacji.

W projekcie pt. „Glocalization in adult education”, którego jesteśmy liderem, naszymi partnerami są Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, podobna organizacja na Słowacji – Kolpingovo dielo na Slovensku i Latvijas Lauku forum – sieć łotewskich LGD. Glokalizacja to analiza wzajemnego przenikania się spraw globalnych i lokalnych. Metodologię wypracowali nasi partnerzy z Łotwy. W ramach projektu, poprzez cykl spotkań partnerów projektu i ich partnerów, zastosujemy metodologię glokalizacji w obszarze kształcenia dla dorosłych dla poprawy oferty szkoleniowej dla tej grupy osób.

W drugim projekcie pt. „Transnational Education in LEADER Implementation 2” liderem projektu jest wyższa uczelnia Limerick Institute of Technology z Irlandii. Partnerami są: druga wyższa uczelnia ze Słowenii – Uniwersytet z Lublany oraz osiem LGD – po dwa z Chorwacji i Portugalii oraz po jednym z Irlandii, Słowenii, Polski i Rumunii. Projekt na celu wypracowanie modelu szkolenia dla osób zarządzających lub pracujących w LGD. Jego kluczową częścią jest kurs dla 16 osób, zrealizowany poprzez szkolenia e-learningowe i trzy pięciodniowe sesje szkoleniowe. Każde LGD wytypuje po dwie osoby do udziału w kursie. Nasza LGD będzie odpowiedzialna za przygotowanie strony www projektu, organizacje spotkania informacyjnego w naszym kraju, organizację jednej z trzech sesji szkoleniowych. Będziemy uczestniczyli też w opracowaniu materiałów szkoleniowych.

Pracujemy nad trzecim projektem. Miałby on dotyczyć dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia, szczególnie samozatrudnienia i samorealizacji młodych osób na obszarach wiejskich. Zainteresowanie udziałem w projekcie wyrazili już partnerzy z Portugalii, Finlandii i Chorwacji. Poszukujemy jeszcze partnera z północno-zachodniej części Europy.

Print Friendly, PDF & Email