„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja z Święta Ziemniaka

Dnia 6 października na rynku w Łapanowie odbyło się Święto Ziemniaka.

Podczas imprezy odbył się konkurs oraz degustacja potraw z ziemniaka, konkursy tematyczne i sprawnościowe, występy artystyczne, stoiska KGW z regionalnymi produktami. Każdy podczas tego święta mógł znaleźć coś dla siebie starsi degustowali potrawy serwowane przez KGW, natomiast najmłodsi mogli oddać się zabawie w kąciku przygotowanym specjalnie dla nich.

Potrawy konkursowe jaki i do degustacji zostały przygotowane przez Koła z trzech Gmin: tj. Gdów, Łapanów i Raciechowice. Jury w skład którego wchodził przedstawiciel LGD „Dolina Raby”, nauczyciele gastronomi z Zespołu Szkół z Dąbrowicy zadecydowali po burzliwej naradzie, iż najsmakowitszego ziemniaka przygotowało KGW z Grabia, natomiast w kategorii  na najładniejsze stoisko zwyciężyło KGW z Fałkowic.

Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” zaangażowało się w przygotowanie Święta Ziemniaka.  Pomogło w zorganizowaniu lokalnych rękodzielników, którzy mogli zaprezentować swoje wyroby. Były to następujące osoby: Panie Henryka Poniewierska i Agnieszka Winiarska przedstawicielki pracowni strojów ludowych i stylizowanych „HEN-HAFT”, Małgorzata Lichoń, Anna Wideł prezentujące rękodzieło ludowe. Na stoiskach z produktami regionalnymi gościł chleb wypiekany tradycyjnymi metodami oraz wędzony ser przygotowany z mleka owczego oscypek. Pracownicy biura LGD „Dolina Raby” w punkcie informacyjnym udzielali informacji o dofinansowaniu z EFRROW w ramach osi 4 „LEADER” działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 oraz rozdawali upominki promocyjne.

Tekst : Anna Palczewska

Zdjęcia: LGD „Dolina Raby”

Print Friendly, PDF & Email