logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Szkolenia dla organizacji pozarządowych

by admin

I. Szkolenie. Droga do partnerstwa- cykl życia sieci, partnerstw, koalicji obywatelskich

W ramach projektu NGO- Aktywne i Skuteczne zapraszamy organizacje członkowskie Małopolskiej Sieci NGO oraz inne organizacje pozarządowe do uczestnictwa w szkoleniu, na którym będzie mowa m.in. o tym, jak budować parnterstwo, sieci i koalicje obywatelskie.

Organizator szkolenia: Związek Centralny Dzieł Kolpinga w Polsce

Miejsce: ul. Żułowska 51, Kraków

Data: 2.10.2018 r.

Godzina: 15:30-18:00

Trener: Krzysztof Kwatera

Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak rozpoznać etapy cyklu życia sieci, partnerstw i koalicji. Zidentyfikują silne aspekty oraz zagrożenia w procesie budowania koalicji obywatelskich.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Cykl budowania partnerstw – wykład wprowadzający
  • Działalność MS NGO – prezentacja przykłady budowania sieci, mocne- słabe strony, sukcesy-porażki
  • Ewaluacja dotychczasowej działalności MS NGO – praca w grupach, dyskusja moderowana
  • Rewizja dotychczasowych zapisów (regulamin) i sposoby działania (kierunków działań) – praca w grupach, dyskusja moderowana
  • Podsumowanie, wnioski- jak budować partnerstwo, sieci, koalicje obywatelskie, wnioski i konkluzje z przykładów praktycznych MS NSO

Szkolenie kończy się testem pisemnym, którego zaliczenie warunkuje otrzymanie certyfikatu. Organizator zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe.

Zapisy przyjmowane są do 28.09.2018:

AWisniewska@kolping.pl, tel. 12 4187761

Więc informacji: http://siec.ngo.kolping.pl/news/droga-do-partnerstwa-cykl-zycia-sieci-partnerstw-koalicji-obywatelskich

II. Szkolenie „Myślenie projektowe jako sposób na rozwój lokalny”

Zapraszamy na kolejne szkolenie w ramach projektu NGO- Aktywne i Skuteczne. „Myślenie projektowe jako sposób na lokalny rozwój społeczny” to propozycja dla małopolskich organizacji pozarządowych.

Szkolenie realizowane w formie warsztatowej umożliwi kadrze organizcji pozarządowych z Małopolski nabycie praktycznej wiedzy jak realizować działania w formie projektowej, jak poprawnie opisać i zrealizować zaplanowane działania, jak zmierzyć efekty działań.

Temin: 9.20.2018 r. godz. 9:00-16:15
Miejsce: ul. Żułowska 51, Kraków
Trener: Michał Góra

Organizator zapewnia bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz catering.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5.10.2018:

Anna Wiśniewska

AWisniewska@kolping.pl; 12 4187761

Więcej informacji: http://siec.ngo.kolping.pl/news/szkolenie-myslenie-projektowe

 

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy