„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenia dla Wnioskodawców

Wszystkie osoby, które zamierzają składać wniosku do LGD w ramach najbliższych naborów zapraszamy na szkolenia. Pierwsze dla podejmujących działalność, a drugie dla rozwijających. Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru przy ocenie wniosku.

szkolenie_podejm szkolenie_rozwoj

Print Friendly, PDF & Email