„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenia przed naborami wniosków

W związku z zbliżającymi się terminami naborów wniosków zaplanowano dwa szkolenia.

  • W dniu 13 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zaplanowano szkolenie nt. zasad ubiegania się o wsparcie zadań w ramach projektów grantowych – szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych. Termin naboru pierwszy kwartał 2020 r.
  • W dniu 20 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zaplanowano szkolenie nt. zasad ubiegania się o wsparcie na projekty gospodarcze tj. podejmowanie działalności oraz rozwijanie działalności gospodarczej – szkolenie przeznaczone jest dla osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców planujących rozwijać działalność gospodarczą. Nabór wniosków ustalony od 27.01 – 10.02. 2020 r.

Przypominamy, że udział wnioskodawcy w szkoleniu w ramach zakresu z którego planuje złożyć wniosek jest punktowany w trakcie oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru. 

Zapisy na szkolenia pod nr telefonu: 14 685 44 44 lub biuro@dolinaraby.pl. Chęć udziału w szkoleniu należy uprzednio zgłosić do organizatora pod podanymi wyżej kontaktami. 

Serdecznie zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email