logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Szkolenia przed naborami wniosków

by admin

Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej

szkolenie dla naborów 8/2023, 9/2023 – 27.04.2023 r. (czwartek) godz. 14.00 program do wideokonferencji Google Meet.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się mailowo do dnia 26.04 do godz. 15.00 na adres biuro@dolinaraby.pl. Po zgłoszeniu na wskazany adres email zostanie przesłany link do wideokonferencji.

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury i zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

szkolenie dla naborów nr 6/2023 i 7/2023 –  28.04.2023 r. (piątek) godz. 14.00 program do wideokonferencji Google Meet.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się mailowo do dnia 27.04 do godz. 15.00 na adres biuro@dolinaraby.pl. Po zgłoszeniu na wskazany adres email zostanie przesłany link do wideokonferencji.

Udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji, w związku z czym w szkoleniu musi wziąć udział wnioskodawca, czyli podmiot/osoba, która będzie składać wniosek. Aby punkty za udział w szkoleniu zostały przyznane potencjalny wnioskodawca obowiązkowo musi wpisać w programie do wideokonferencji swoje imię i nazwisko i reprezentowany podmiot, niedopuszczalne jest stosowanie nicków lub pseudonimów. Tylko w taki sposób będziemy w stanie zweryfikować czy dany podmiot/osoba wzięła udział w szkoleniu. 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy