„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenia przed naborami wniosków

Szanowni Państwo, przed najbliższymi naborami wniosków organizujemy dwa szkolenia w temacie pozyskiwania środków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej z następującymi terminami:

24.04.2019 r. – podjęcie działalności gospodarczej

25.04.2019 r. – rozwój działalności gospodarczej.

Oba szkolenia odbędą się w Gminnej Świetlicy w Trzcianie od godz. 16.00.

Należy wziąć udział w odpowiednim szkoleniu tj. osoby, które zamierzają złożyć wniosek na podejmowanie działalności gospodarczej biorą udział w szkoleniu w dniu 24.04, natomiast osoby i podmioty, które zamierzają złożyć wniosek w ramach rozwoju działalności gospodarczej biorą udział w szkoleniu w dniu 25.04.2019 r. Udział Wnioskodawcy w szkoleniu jest punktowany przy ocenie wniosku w związku z czym osoby fizyczne biorą udział osobiście, natomiast spółki i osoby prawne poprzez osoby upoważnione do reprezentowania.

Print Friendly, PDF & Email