„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenia przed najbliższymi naborami wniosków

Zapraszamy na szkolenia przed najbliższymi naborami wniosków z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. 

Przypominamy, iż udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru przy ocenie wniosku.

Na szkolenia obowiązują zapisy pod nr tel 14 685 44 44 lub biuro@dolinaraby.pl.

Podczas szkoleń bezwzględnie należy przestrzegać obowiązujących zaleceń sanitarnych, każda osoba jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przed wejściem do sali, przez cały czas trwania szkolenia noszenia maseczki zakrywającej usta i nos, zachowywania odstępu od innych osób min. 1,5 metra. Ze względów bezpieczeństwa po szkoleniu nie będzie indywidualnych konsultacji i podchodzenia do stolika prowadzącego. Wszelkie pytania należy zadawać z sali w trakcie szkolenia. Konsultacje indywidualne będą możliwe w biurze po wcześniejszym umówieniu się. 

Print Friendly, PDF & Email