„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Mikroprzedsiębiorcy 28 11 2009

Szkolenie dla mikroprzedsiębiorców z obszaru LGD na temat możliwości pozyskiwania funduszy. Na pierwszym szkoleniu wykładowcą był pan Jacek Walczak – główny specjalista MODR ds. PROW i grup producenckich, na drugim pan Wacław Majcher – kierownik ODR w Bochni oraz pan Henryk Pałka – specjalista ODR w Bochni.

 

{galeria}szkolenia{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email