„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

SZKOLENIE DLA BRANŻY DRZEWNEJ

Dnia 9 października 2012 w Świetlicy Urzędu Gminy Żegocina odbyło się bezpłatne szkolenie dla osób związanych z branżą drzewną pt: „Klaster drzewny”. W programie m.in. możliwości finansowego i merytorycznego wsparcia przedsiębiorstw drzewnych.

Szkolenie podzielone zostało na dwie części. Pierwszą część poprowadził Prezes stowarzyszenia Krzysztof Kwatera, który przedstawił możliwości wsparcia merytorycznego dla firm z branży drzewnej. Zaproponował organizację szkolenia oraz wyjazdu studyjnego do Finlandii lub Austrii w celu transferu nowych technologii. Zaoferował stworzenie wspólnego albumu promującego firmy znajdujące się w klastrze drzewnym „Doliny Raby”. Druga część szkolenia została przeprowadzona przez Pana Patryka Paszkota pracownika biura LGD „Dolina Raby”, który przedstawił możliwości wsparcia inwestycyjnego firm drzewnych. Przedstawione pomysły spotkały się z aprobatą zgromadzonych uczestników szkolenia.

Print Friendly, PDF & Email