„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie dla branży turystycznej

„Korzyści płynące z podnoszenia jakości oferty agroturystycznej oraz promocji

regionalnego produktu agroturystycznego lub ekologicznego”

Gorąco zachęcamy do udziału gospodarstwa, które chcą świadczyć profesjonalne usługi turystyczne.

Szkolenie współfinansowane w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Oś 4 LEADER – małe projekty

Print Friendly, PDF & Email