„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie dla członków Rady, Zarządu, Biura

W dniu 6 września 2017 r. o godz. 14:00 w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dla członków Rady, członków Zarządu i Pracowników Biura LGD „Dolina Raby”. W szkoleniu wzięli udział także członkowie Rady zaprzyjaźnionego LGD „Gościniec 4 Żywiołów”. Szkolenie prowadzili Pan Grzegorz Brach Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Pani Danuta Filipczyk-Smaś opiekun LGD. Szkolenie dotyczyło zagadnień prawnych i proceduralnych przy ocenie projektów przez Radę. Było także okazją do zgłoszenia uwag i dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem LGD i programu LEADER. Wszystkim obecnym dziękujemy za udział.

Wpisał: Patryk Paszkot
Zdjęcia: Patryk Paszkot

 

Print Friendly, PDF & Email