Strona główna

Szkolenie dla członków Rady, Zarządu, Biura

Szkolenie dla członków Rady, Zarządu, Biura

W dniu 6 września 2017 r. o godz. 14:00 w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dla członków Rady, członków Zarządu i Pracowników Biura LGD „Dolina Raby”. W szkoleniu wzięli udział także członkowie Rady zaprzyjaźnionego LGD „Gościniec 4 Żywiołów”. Szkolenie prowadzili Pan Grzegorz Brach Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Pani Danuta Filipczyk-Smaś opiekun LGD. Szkolenie dotyczyło zagadnień prawnych i proceduralnych przy ocenie projektów przez Radę. Było także okazją do zgłoszenia uwag i dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem LGD i programu LEADER. Wszystkim obecnym dziękujemy za udział.

Wpisał: Patryk Paszkot
Zdjęcia: Patryk Paszkot