„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie dla JST relacja

W dniu 11 sierpnia 2017 r. (piątek) w biurze LGD „Dolina Raby” odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru LGD „Dolina Raby” w przedmiocie pozyskiwania środków w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Szkolenie prowadził Patryk Paszkot. Szkolenie poprzedzało ogłoszony nabór w zakresie w/w infrastruktury, który będzie trwał od 17 sierpnia do 1 września 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email