„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie dla mikroprzedsiębiorców

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 10 marca 2011 roku od godz. 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1 odbędzie się szkolenie nt. możliwości pozyskania środków finansowych z PROW za pośrednictwem LGD „Dolina Raby” na rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Niedługo nabór, nie zwlekaj!

Szczegółowy program dostępny po kliknięciu w obrazek, a potem link:

PROGRAM SPOTKANIA

Print Friendly, PDF & Email