„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja ze szkolenie dla osób zakładających lub rozwijających firmy

W dniu 18.11.2013 r. odbyło się szkolenie z zakresu pozyskiwania środków finansowych  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.

Uczestnicy szkolenia uzyskali niezbędne informacje jak przygotować opis projektu według lokalnych kryteriów oraz jakie kryteria  muszą zostać spełnione aby wniosek kwalifikował się do oceny.Przedstawione zostały również informacje o limitach dostępnych środków.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Patryka Paszkota pracownika biura zajmującego się bezpośrednim doradztwem w biurze LGD „Dolina Raby”.  Po zakończeniu szkolenia odbyły się indywidualne konsultacje podczas, których każdy zainteresowany mógł uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące realizacji potencjalnego projektu.

 Szkolenie zostało przeprowadzone w związku z nadchodzącym naborem wniosków, który odbędzie się od 22.11.2013 r. do 06.12.2013 r. Dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przewidziana jest kwota 499 432,00 zł.
Osoby, które chciałyby ubiegać się o takie dofinansowanie mogą uzyskać wsparcie finansowe o wartości maksymalnej 300 000,00 zł, są jednak zobowiązane stworzyć trzy miejsca pracy w wymiarze dwóch lat.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14 685 44 44  lub zapraszamy na spotkanie do biura LGD „Dolina Raby” znajdującego się na terenie Zespołu Szkół w Dąbrowicy Chrostowa 1A.

Tekst: Anna Palczewska

Print Friendly, PDF & Email