„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie dla podejmujących działalność

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie dla osób pragnących podjąć własną działalność gospodarczą. Szczegóły zamieszczono na plakacie. Nabór na podjęcie działalności planowany jest od połowy czerwca. Przypominamy, że konsultacje operacji na szkoleniu są punktowane w ramach oceny projektu. Bierzemy pod uwagę udział w szkoleniu w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy wstecz od momentu rozpoczęcia danego naboru. Dlatego zachęcamy do udziału również osoby, które były na szkoleniu w grudniu, gdyż właśnie będzie upływać 6 miesięcy i te osoby mogłyby nie otrzymać punktów. Zachęcamy też nowe osoby, które jeszcze nie korzystały ze szkolenia.

Print Friendly, PDF & Email