„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie dla rolników – relacja

W dniu 6 lutego br. z inicjatywy Małopolskiej Izby Rolniczej, Wójta Gminy Łapanów oraz LGD „Dolina Raby” w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się szkolenie dla rolników z terenu powiatu bocheńskiego oraz obszaru działania LGD „Dolina Raby” na temat rolniczego handlu detalicznego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. W programie szkolenia były też inne ważne tematy z zakresu przepisów regulujących działalność rolniczą. W organizację szkolenia włączyła się LGD „Dolina Raby” w kontekście trwającego w ARiMR naborów wniosków w zakresie małego przetwórstwa. Rolnicy mogli dowiedzieć się o podstawowych warunkach przy ubieganiu się o wsparcie w tym działaniu. LGD „Dolina Raby” reprezentował Prezes Zarządu Pan Krzysztof Kwatera, który krótko przedstawił również ofertę wsparcia za pośrednictwem LGD.

Tekst: Patryk Paszkot
Zdjęcia: Mirosław Drożdż

Print Friendly, PDF & Email