logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Szkolenie dla rolników – relacja

by admin

W dniu 6 lutego br. z inicjatywy Małopolskiej Izby Rolniczej, Wójta Gminy Łapanów oraz LGD „Dolina Raby” w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się szkolenie dla rolników z terenu powiatu bocheńskiego oraz obszaru działania LGD „Dolina Raby” na temat rolniczego handlu detalicznego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. W programie szkolenia były też inne ważne tematy z zakresu przepisów regulujących działalność rolniczą. W organizację szkolenia włączyła się LGD „Dolina Raby” w kontekście trwającego w ARiMR naborów wniosków w zakresie małego przetwórstwa. Rolnicy mogli dowiedzieć się o podstawowych warunkach przy ubieganiu się o wsparcie w tym działaniu. LGD „Dolina Raby” reprezentował Prezes Zarządu Pan Krzysztof Kwatera, który krótko przedstawił również ofertę wsparcia za pośrednictwem LGD.

Tekst: Patryk Paszkot
Zdjęcia: Mirosław Drożdż

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy