„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie dla Rolników

Małopolska Izba Rolna, Wójt Gminy Łapanów oraz LGD „Dolina Raby” serdecznie zaprasza Rolników z terenu Powiatu Bocheńskiego oraz Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” na szkolenie w dniu 6 lutego 2019 r. od godz. 10.00 w Domu Kultury w Łapanowie z następującym programem:

Print Friendly, PDF & Email