„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie – Dofinansowania na działalnośc gospodarczą 10 03 2011

W dniu 10 marca 2011 roku Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” przeprowadziła szkolenie dla potencjalnych beneficjentów nt: „Możliwości pozyskania środków z osi 4 PROW – LEADER na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej”. Szkolenie dotyczyło działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Na spotkaniu słuchacze mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób aplikować o środki z Unii Europejskiej w celu podniesienia konkurencyjności swoich przedsiębiorstw, lub możliwości rozpoczęcia kariery właściciela, prezesa własnej firmy. Po szkoleniu można było skorzystać z indywidualnych konsultacji lub umówić się na wizytę w biurze LGD. Spotkanie zgromadziło licznych zainteresowanych w ilości ok 60 osób z terenu gmin członkowskich LGD. Szkolenie prowadziła pani Marta Starmach z krakowskiego oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego oraz pan Patryk Paszkot – przedstawiciel biura LGD. Bardzo dziękujemy wszystkim zainteresowanym za aktywne uczestnictwo w szkoleniu, wiele pomysłów na projekty – jednocześnie liczymy na dużo odważnych, a zarazem przemyślanych wniosków aplikacyjnych z zakresu ww. działań w osi 3 lub 4 PROW.

 

{galeria}Mikro100311{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email