„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie nt. możliwości pozyskiwania funduszy 29 04 2010

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkania aktywizująco – informacyjnego nt. „Możliwości pozyskania środków na realizację projektów z PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”. Spotkanie prowadzili: pani Renata Bukowska – Prezes Małopolskiej Sieci LGD oraz pan Krzysztof Kwatera – Prezes LGD Dolina Raby.

{galeria}szkolenie2{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email