logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Szkolenie nt. pozyskiwanie środków na rozwijanie działalności gospodarczej

by admin

Zapraszamy na szkolenie on-line nt. pozyskiwanie środków na rozwijanie działalności gospodarczej. Szkolenie odbędzie się w dniu 10.02.2021 r. (środa) w godz. 16.00 – 17.30 za pośrednictwem programu do wideokonferencji pn. ZOOM.

Niestety w najbliższym naborze dostępna kwota do rozdysponowanie wyniesie tylko 115 298,39 zł, co przy założeniu ubiegania się potencjalnego wnioskodawcy o maksymalną kwotę wsparcia wystarczy do sfinansowania tylko jednego projektu.

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres biuro@dolinaraby.pl do dnia 9.02.2021 r. ze wskazaniem adresu e-mail na który zostanie przesłany link z dostępem do wideokonferencji. Prosimy również o podanie numeru telefonu, na który moglibyśmy się skontaktować gdyby były jakieś problemy techniczne. Możliwość zalogowania się na szkolenie będzie od godz. 15:30 w dniu 10.02.2021 r., dlatego prosimy o wcześniejsze logowanie, abyśmy mieli czas rozwiązać ewentualne problemy techniczne i rozpocząć szkolenie o godz. 16.00. 

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji, dlatego też w szkoleniu musi wziąć udział wnioskodawca, względnie inna osoba reprezentująca firmę (pracownik, członek zarządu, pełnomocnik). W szkoleniu dodatkowo mogą wziąć udział również inne osoby w tym doradcy pomagający w pisaniu projektów. Aby punkty za udział w szkoleniu zostały przyznane potencjalny wnioskodawca obowiązkowo musi wpisać w programie do wideokonferencji swoje imię i nazwisko oraz nazwę firmy, niedopuszczalne jest stosowanie nicków lub pseudonimów. Tylko w taki sposób będziemy w stanie zweryfikować czy dana osoba wzięła udział w szkoleniu. 

Osoby, które nie są dostatecznie zorientowane w obsłudze komputera i programu do wideokonferencji prosimy o zorganizowanie sobie wcześniej odpowiedniej pomocy w tym zakresie. Forma on-line szkolenia podyktowana jest względami bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy