„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie nt. pozyskiwanie środków na zachowanie dziedzictwa lokalnego

Zapraszamy na szkolenie on-line dla organizacji pozarządowych z obszaru LGD „Dolina Raby” nt. pozyskiwanie środków na zachowanie dziedzictwa lokalnego. Szkolenie odbędzie się w dniu 11.02.2021 r. (czwartek) w godz. 14.00 – 15.30 za pośrednictwem programu do wideokonferencji pn. ZOOM.

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres biuro@dolinaraby.pl do dnia 10.02.2021 r. ze wskazaniem adresu e-mail na który zostanie przesłany link z dostępem do wideokonferencji. Prosimy również o podanie numeru telefonu, na który moglibyśmy się skontaktować gdyby były jakieś problemy techniczne. Możliwość zalogowania się na szkolenie będzie od godz. 13:30 w dniu 11.02.2021 r., dlatego prosimy o wcześniejsze logowanie, abyśmy mieli czas rozwiązać ewentualne problemy techniczne i rozpocząć szkolenie o godz. 14.00. 

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji, dlatego też w szkoleniu musi wziąć udział wnioskodawca tj. osoba reprezentująca organizację pozarządową (członek zarządu, pracownik, pełnomocnik, wolontariusz). W szkoleniu dodatkowo mogą wziąć udział również inne osoby w tym doradcy pomagający w pisaniu projektów. Aby punkty za udział w szkoleniu zostały przyznane potencjalny wnioskodawca obowiązkowo musi wpisać w programie do wideokonferencji swoje imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej organizacji, niedopuszczalne jest stosowanie nicków lub pseudonimów. Tylko w taki sposób będziemy w stanie zweryfikować czy dany podmiot wziął udział w szkoleniu. 

Osoby, które nie są dostatecznie zorientowane w obsłudze komputera i programu do wideokonferencji prosimy o zorganizowanie sobie wcześniej odpowiedniej pomocy w tym zakresie. Forma on-line szkolenia podyktowana jest względami bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. 

Print Friendly, PDF & Email