„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie przed naborem dla JST

Zapraszamy na szkolenie przed naborem dla JST, które odbędzie się 11.08.2017r. o godz. 13.00 w Biurze LGD Dolina Raby (Chrostowa 1B). Z racji miejsca szkolenia bardzo prosimy o udział tylko jednego przedstawiciela z każdej gminy.

Print Friendly, PDF & Email