„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie – „Zdefiniowanie, opracowanie i promocja produktu regionalnego – szkolenie praktyczne”

W dniu 23.06.2012 r. – sobota o godzinie 9-tej w Gospodarstwie agroturystycznym „Dźwigajówka Pod lipami” u Pana Wiesława Dźwigaj; Muchówka 175; 32-722 Królówka, w ramach realizowanego projektu promocji gospodarstw agroturystycznych z terenu LGD „Dolina Raby”, jest organizowane szkolenie – temat szkolenia : Zdefiniowanie, opracowanie i promocja produktu regionalnego – szkolenie praktyczne”. Udział w szkoleniu dla osób uczestniczących w projekcie i chcących, aby ich oferta była umieszczona w wydawanym katalogu jest obowiązkowy.

Szkolenie będzie prowadzone przez Panią  Annę Płachczewską -Rogozińską . W załączeniu program organizowanego szkolenia.

 

Proponowany plan szkolenia:

1.Produkty regionalne w krajach UE definicje i podstawy prawne rejestracji.
2.Wsparcie organizacyjne i finansowe dla producentów produktów regionalnych.
3.Ochrona i kontrola jakości produktów regionalnych.
4.Dobre praktyki- omówienie przykładów dobrze funkcjonujących produktów.
5.Promocja agroturystyki poprzez wytwarzanie produktów regionalnych.
6.Opracowanie propozycji produktu dla „Doliny Raby” na podstawie wypracowanych wniosków z poprzedniego szkolenia.

Print Friendly, PDF & Email