„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie z małych projektów

W związku z otwartym naborem na małe projekty LGD w dniu 10.05.2011 przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców. Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół w Dąbrowicy. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc oraz uzyskania certyfikatu przypominamy o konieczności zgłaszania do biura chęci uczestniczenia.

Szczegóły dostępne tutaj: PROGRAM SZKOLENIA (po kliknięciu w obrazek, a potm link)

Print Friendly, PDF & Email