„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja ze szkolenia z zakresu małych projektów oraz odnowy i rozwoju wsi

W dniu 19.11.2013 r. odbyło się szkolenie z zakresu pozyskiwania środków finansowych  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi.

Uczestnicy szkolenia uzyskali informacje jakie warunki podmiotowe i przedmiotowe musza być spełnione aby ubiegać się o pomocy w działaniu Małe projekty.  Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%, natomiast maksymalna pomoc na jedną operację to 50 000,00 zł natomiast w przypadku jeżeli podmiot kwalifikuje się do „Odnowy i rozwój wsi” kwota wnioskowana nie może przekraczać 25 000,00 zł.  Warto dodać, że podczas każdego naboru działanie Małe projekty cieszy się największą konkurencją wśród wnioskodawców.  W tym naborze suma dostępnych środków w tym działaniu jest bardzo wysoko. Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” w dniu 02.10.2013 r. dokonano przesunięć pomiędzy działaniami. Przesunięto środki z „Różnicowania w kierunku działalności nie rolniczej na rzecz działania „Małe projekty”.

 Wysokość dostępnych środków na operację z zakresu „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w tym naborze wynosi 540 147,30 zł. natomiast w zakresie Odnowa i rozwój wsi wynosi 363 397,00 zł. W związku z powyższym zachęcamy do składania wniosków w nadchodzącym naborze.  

Szkolenie poprowadził Patryk Paszkot pracownik biura LGD „Dolina Raby”, zajmujący się doradztwem. Po zakończeniu szkolenia odbyły się indywidualne konsultacje podczas, których każdy zainteresowany mógł uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące realizacji potencjalnego projektu.

Szkolenie zostało przeprowadzone w związku z naborem, który zostanie przeprowadzony od 22.11.2013 r. do 06.12.2013 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, miejscowość Chrostowa 1A w godzinach 9.00 – 14.00.

Tekst: Anna Palczewska

Zdjęcia: Natalia Wełna

Print Friendly, PDF & Email