logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Szkolenie z zakresu „Różnicowania…” i „Mikroprzedsiębiorstw” za nami

by admin

„Jak pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej” – tak brzmiała nazwa szkolenia które odbyło się 17 września 2011 roku w Zespole Szkół w Dąbrowicy. W szkoleniu zorganizowanym przez biuro Lokalnej Grupy Działania wzięli udział rolnicy, mikroprzedsiębiorcy i osoby fizyczne z terenu LGD zainteresowane uzyskaniem dotacji z Osi 3 lub Osi 4 PROW. Podczas szkolenia przedstawiono najważniejsze kwestie i różnice związane z ubieganiem się o dotacje z Osi 3 i 4 PROW. Uczestnicy spotkania dostali starannie opracowany materiał szkoleniowy.

Przypominamy, że nabór dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie trwał od 26.09 – 7.10. 2011 roku, dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” od 27.09 – 14.10 na operacje dotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego (limit wsparcia do 500 tys. złotych na jednego beneficjenta); 17.10 – 4.11. 2011 roku na pozostałe operacje możliwe do realizacji w ramach ww. działania (limit wsparcia do 100 tys. złotych na jednego beneficjenta). Nabór w LGD dla ww. działań po akceptacji UMWM planowany jest od 17.10 – 31.10. 2011 roku.

Szkolenie prowadzili:
Marta Starmach – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/Kraków
Patryk Paszkot – Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”

{galeria}Mikro2011{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy