„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szkolenie ze zmian w prawie pracy

Małopolska Sieć NGO, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC zapraszają do Bochni na szkolenie Prawo pracy – zmiany w prawie w 2018r.

Znajomość prawa pracy jest istotna dla pracodawcy ale i dla samego pracownika. Jakie zmiany zostały zaplanowane w prawie pracy w 2018 roku? O tym można sie będzie dowiedzieć na najbliższym szkoleniu, które zostało zaplanowane na 11 kwietnia 2018r. w godz.: 9:30-16:45.

Zapraszamy przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych (członków, pracowników oraz współpracowników jak i wolontariuszy).
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zakres szkolenia:
1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę oraz umowy o dzieło i umowy zlecenia.
2. ZMIANY minimalnego wynagrodzenia.
3. Uprawnienia rodzicielskie po zmianach – ZMIANY.
4. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów i pracowników w 2018 roku – ZMIANA PRZEPISÓW.
5. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników.
6. Pozostałe zmiany w prawie pracy w 2018 roku:
– umożliwienie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej lub elektronicznej,
skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat,wypłata wynagrodzenia na konto jako zasada,
projektowane zmiany w zakresie szkoleń bhp.

zaproszenie_prawo pracy_11_04_2018

2018_04_11_zgłoszenie_formularz_prawo pracy

Print Friendly, PDF & Email