„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja ze szkolenia małe projekty oraz odnowa i rozwój wsi

W dniu 24 kwietnia odbyło się szkolenie na temat pozyskiwania środków na rozwój aktywności społeczności lokalnej i poprawę infrastruktury publicznej w ramach działania „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie LGD „Dolina Raby”, przedstawiciele instytucji kultury, samorządów terytorialnych oraz inne  osoby zainteresowane pozyskaniem funduszy.  Spotkanie poprowadził Pan Patryk Paszkot pracownik biura LGD „Dolina Raby” zajmujący się bezpośrednim doradztwem.

Tekst i zdjęcia: Biuro LGD „Dolina Raby”

Print Friendly, PDF & Email