„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szlak rowerowy Doliny Raby

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze spotkań na temat utworzenia szlaku rowerowego Doliny Raby: 11.12.2009; 28.12.2009; 31.05.2010. Prowadzący – Krzysztof Pucek – Przewodniczący Komisji ds. Szlaków i Zagospodarowania krakowskiego oddziału PTTK.

 

{galeria}szlak{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email