„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Szlak Rowerowy im. Żeleńskich

Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” wespół z bliźniaczymi Stowarzyszeniami LGD „Wspólnota Królewskiej Puszczy” z Niepołomic oraz „Przyjazna Ziemia Limanowska” z Limanowej, opracowała projekt rewitalizacji i uporządkowania sieci szlaków rowerowych na obszarze powiatu wielickiego oraz zachodniej części powiatu bocheńskiego, m.in. poprzez stworzenie rzeczonego szlaku rowerowego o kolorze czarnym. Szlak łączy dwa długodystansowe, rowerowe turystyczne szlaki o międzynarodowym charakterze, tj. Szlak Bursztynowy z Karpackim Szlakiem Rowerowym, zapewniając m.in. dojazd do Krakowa. Łączna długości szlaku to 49,6 km. Szlak im. Żeleńskich biegnie od Jodłownika poprzez Gminę Łapanów, Gminę Gdów, Gminę Kłaj aż po Niepołomice. Nazwę swą zawdzięcza Władysławowi Żeleńskiemu ur. w Grodkowicach. Pałac Żeleńskich zaś stanowi jedną z głównych atrakcji na szlaku. Podejmowane przez nas przedsięwzięcie nie ma charakteru jednorazowej imprezy turystycznej. Szlak należy traktować, jako trwały element turystycznego zagospodarowania, wokół którego będą powstawać, jak zakładamy inne inicjatywy turystycznej aktywizacji regionu.

Poniżej do pobrania dokumenty związane ze Szlakiem im. Żeleńskich oraz galeria zdjęć.Aktualna mapa szlaków turystycznych (w tym rowerowych)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ROWERY!

Print Friendly, PDF & Email