„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Tak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze niedawno był z nami

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Hanny Szymanderskiej i Grzegorza Komendarka. Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia i otaczamy ich swoimi myślami.

Zarząd oraz Pracownicy Biura Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”

Zginęli niedzielnej nocy – 21 września 2014 r. , o 22.40 – w wypadku opodal Skarżyska-Kamiennej, wracając do swych warszawskich domów…
+ Hania z „XII Regionalnych Dni Rybactwa” i „Święta Karpia” w śląskim w Skoczowie (gdzie oboje jurorowali),
+ Grześ – z IV „Festiwalu Rosołu” w małopolskim Łapanowie, gdzie w niedzielę przewodniczył obradom jury.
Jeszcze nie wiemy, kiedy przyjdzie nam ICH pożegnać.

Kondolencje

hania_grzes_newsletter

 

 

Print Friendly, PDF & Email