„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Udział LGD „Dolina Raby” w wyjeździe studyjnym do Irlandii

Grupa przedstawicieli 25 Lokalnych Grup Działania i władz Województwa Małopolskiego w dniach 17-21 czerwca 2013 r. spotkała się z przedstawicielami irlandzkich organizacji działających na terenie prowincji Cork.
Poruszane tematy dotyczyły funkcjonowania programu LEADER w Irlandii. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję obejrzeć miejsca „najlepszych praktyk” na obszarach wiejskich Irlandii, pod kątem polityki rozwoju obszarów wiejskich. Omawiane zagadnienia dotyczyły m. innymi poznania struktur decyzyjnych (władz  SECA, struktur władz podkomoitetów), administracji, księgowości (zasad finansowania i audytowania) w realizacji programów rozwoju wsi.
W trakcie pobytu odwiedziliśmy miejsca najlepszych praktyk regionu Cork zrealizowanych w ramach projektów:
– tworzenie marki regionalnej (miejscowe atrakcje turystyczne East Cork, wizyta w Titanic Experience),
– społeczność, kultura, dziedzictwo (wizyta w Tracton Community Centre – projekt skierowany do miejscowej ludności, wizyta w gospodarstwie agroturystycznym w Rumdys Open Farm).
Wymienione wyżej projekty obrazują rodzaje wsparcia udzielonego społecznościom wiejskim poprzez SECAD Office Midleton w dziedzinie rozwoju sieci turystycznych, turystyki przygodowej, turystyki wiejskiej oraz podejścia wielofunduszowości i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Autor: Krystyna Batko

 

Print Friendly, PDF & Email