logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Udział LGD „Dolina Raby” w wyjeździe studyjnym do Irlandii

by admin

Grupa przedstawicieli 25 Lokalnych Grup Działania i władz Województwa Małopolskiego w dniach 17-21 czerwca 2013 r. spotkała się z przedstawicielami irlandzkich organizacji działających na terenie prowincji Cork.
Poruszane tematy dotyczyły funkcjonowania programu LEADER w Irlandii. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję obejrzeć miejsca „najlepszych praktyk” na obszarach wiejskich Irlandii, pod kątem polityki rozwoju obszarów wiejskich. Omawiane zagadnienia dotyczyły m. innymi poznania struktur decyzyjnych (władz  SECA, struktur władz podkomoitetów), administracji, księgowości (zasad finansowania i audytowania) w realizacji programów rozwoju wsi.
W trakcie pobytu odwiedziliśmy miejsca najlepszych praktyk regionu Cork zrealizowanych w ramach projektów:
– tworzenie marki regionalnej (miejscowe atrakcje turystyczne East Cork, wizyta w Titanic Experience),
– społeczność, kultura, dziedzictwo (wizyta w Tracton Community Centre – projekt skierowany do miejscowej ludności, wizyta w gospodarstwie agroturystycznym w Rumdys Open Farm).
Wymienione wyżej projekty obrazują rodzaje wsparcia udzielonego społecznościom wiejskim poprzez SECAD Office Midleton w dziedzinie rozwoju sieci turystycznych, turystyki przygodowej, turystyki wiejskiej oraz podejścia wielofunduszowości i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Autor: Krystyna Batko

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy