„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Udział LGD podczas Jarmarku „Wiśnickie Specjały” w Nowym Wiśniczu

W dniu 15.08.2018r. Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wzięła udział w Jarmarku „Wiśnickie Specjały”, który odbył się w Nowym Wiśniczu. Podczas wydarzenia Biuro LGD zorganizowało stoisko promocyjno-informacyjne, na którym pracownicy udzielali doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, a także w zakresie walorów turystycznych obszaru LGD. Na stoisku można było bezpłatnie otrzymać materiały dotyczące funduszy europejskich jak również atrakcji turystycznych na obszarze LGD „Dolina Raby”. Pracownicy udzielili informacji o atrakcjach i walorach turystycznych jakie znajdują się na obszarze LGD licznemu gronu przybyłych gości spoza obszaru LGD. Podczas imprezy prezentowały się też koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Nowy Wiśnicz. Na stoisku Lokalnej Grupy Działania gościliśmy m.in. Panią Małgorzatę Więckowską Burmistrza Nowego Wiśnicza, okolicznych samorządowców, mieszkańców jak również liczne grono gości przybyłych na święto Wiśnicza. 

Wpisała: Paulina Pustułka

Print Friendly, PDF & Email