„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Udział LGD podczas Jarmarku Wiśnickiego w Nowym Wiśniczu

W dniu 9.06.2019 r. Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wzięła udział w Jarmarku Wiśnickim, który odbył się w Nowym Wiśniczu. Podczas wydarzenia Biuro LGD zorganizowało stoisko promocyjno-informacyjne, na którym pracownicy udzielali doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, a także w zakresie walorów turystycznych obszaru LGD. Na stoisku można było bezpłatnie otrzymać materiały dotyczące funduszy europejskich jak również atrakcji turystycznych na obszarze LGD „Dolina Raby”. Pracownicy udzielili informacji o atrakcjach i walorach turystycznych jakie znajdują się na obszarze LGD licznemu gronu przybyłych gości spoza obszaru LGD. Na stoisku Lokalnej Grupy Działania gościliśmy m.in. Panią Małgorzatę Więckowską Burmistrza Nowego Wiśnicza, okolicznych samorządowców, mieszkańców jak również liczne grono gości przybyłych na święto Wiśnicza. 

Wpisała: Paulina Pustułka

Print Friendly, PDF & Email