„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Udział LGD w Dożynkach Gminnych – I Festiwalu Folklorystycznym w Tomaszkowicach

W dniu 25.08.2019 r. LGD „Dolina Raby” wzięła udział w Dożynkach Gminnych – I Festiwalu Folklorystycznym w Tomaszkowicach na terenie gminy Biskupice. Pracownicy LGD na stoisku pod namiotem prowadzili punkt konsultacyjny o funduszach europejskich oraz o atrakcjach turystycznych regionu. Rozdawane były ulotki, broszury, mapy oraz drobne gadżety LGD. I Festiwal Folklorystyczny został wsparty ze środków LGD w ramach tzw. projektów grantowych, jednak to nie wszystko, udział środków LGD widać było na każdym kroku. Na terenie placu na którym odbywał się festiwal LGD dofinansowało plac zabaw dla dzieci, na scenie występował Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie” w strojach krakowskich dofinansowanych z projektu LGD, a na stoiskach promocyjnych wystawiały się chociażby panie ze Stowarzyszeni Kobiet Aktywnych w Trzcianie, które również zakupiły stroje ludowe i inne wyposażenie z dofinansowaniem LGD. Cieszymy się, że w ten sposób możemy przyczyniać się do kultywowania kultury i tradycji regionu.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email