„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

UDZIAŁ LGD W ŚWIĘCIE GMINY TRZCIANA

W dniu 28 lipca 2019 r. LGD „Dolina Raby” wzięło udział w Święcie Gminy Trzciana. Podczas wydarzenia Biuro LGD zorganizowało stoisko promocyjno-informacyjne, na którym pracownicy udzielali doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, a także w zakresie walorów turystycznych obszaru LGD. Na stoisku można było bezpłatnie otrzymać materiały dotyczące funduszy europejskich jak również atrakcji turystycznych w obszarze LGD „Dolina Raby”. Podczas imprezy prezentowały się też Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Trzciana. Niektóre z nich blisko współpracują z LGD, biorąc udział w Festiwalu Rosołu, a także korzystając z możliwości wsparcia w ramach projektów grantowych m.in. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych – Trzciana. Na stoisku Lokalnej Grupy Działania gościliśmy m.in. Wójta Gminy Trzciana Cezarego Stawarza, Przewodniczącą Rady Gminy Renatę Paruch, okolicznych samorządowców, mieszkańców jak również liczne grono gości przybyłych na Święto Gminy Trzciana. 

Wpisała: Paulina Pustułka

Print Friendly, PDF & Email