„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Udział LGD w Święcie Gminy Trzciana

W dniu 29 lipca 2018 r. LGD „Dolina Raby” wzięło  udział w Święcie Gminy Trzciana . Podczas wydarzenia Biuro LGD zorganizowało stoisko promocyjno-informacyjne, na którym pracownicy udzielali doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, a także w zakresie walorów turystycznych obszaru LGD. Na stoisku można było bezpłatnie otrzymać materiały dotyczące funduszy europejskich jak również atrakcji turystycznych w obszarze LGD „Dolina Raby”. Podczas imprezy prezentowały się też koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Trzciana, niektóre z nich blisko współpracują z LGD, biorąc udział w Festiwalu Rosołu, a także korzystając z możliwości wsparcia w ramach projektów grantowych. Na stoisku LGD gościliśmy m.in Zastępce Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Grzegorza Bracha, który przybył na uroczystości w Trzcianie, Wójta Gminy Trzciana Józefa Nowaka oraz okolicznych samorządowców, a przede wszystkim mieszkańców.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email