logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Umowa współpracy podpisana

by admin

W dniu 2 lutego 2011 roku w biurze LGD „Dolina Raby” w Chrostowej została podpisana umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy pod nazwą: „Rozwój turystyki rowerowej w oparciu o szlak Żeleńskich” pomiędzy: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” – koordynator projektu, a Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Wspólnota Królewskiej Puszczy” i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Projekt ma na celu popularyzację jazdy rowerowej oraz zachowanie walorów przyrodniczych, a także propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego jako zdrowego stylu życia. Jednocześnie jest to promocja regionu, rozwój produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej poprzez wytyczenie szlaku rowerowego pod nazwą „Szlak Żeleńskich” o łącznej długości 68,4 km na trasie Jodłownik – Niepołomice poprzez teren gminy Łapanów oraz gminy Gdów.

Dalsze informacje o losie projektu będą przekazywane na bieżąco.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy