„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Urodziny Żegociny

Niedzielne popołudnie 14 sierpnia 2011 spędziliśmy w urokliwej Żegocinie. Tego dnia gmina ta obchodziła swoje święto, a dokładniej 718 urodziny Żegociny. Podczas tego wydarzenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” przeprowadziła akcję promocyjno – informacyjną dla lokalnej społeczności informując o swojej działalności, możliwościach wsparcia działań mieszkańców wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju, przeprowadziła konkurs z nagrodami w postacie promocyjnych gadżetów, oraz zaprezentowała lokalne produkty w tym miody i produkty pszczele pochodzące z żegocińskiej pasieki.  Pracownicy LGD informowali mieszkańców i turystów o walorach zdrowotnych tych produktów oraz historii ich powstania. Tego typu akcje poza korzyścią w postaci informowania mieszkańców i ich aktywizacji do korzystania ze środków UE, niosą za sobą również możliwość zapoznania odwiedzających turystów z walorami naszego obszaru, tradycją i jego charakterystycznymi produktami. Wszystko to ma wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Doliny Raby. Gwiazdą wieczoru był zespól „Baciary”.

Tekst: Patryk Paszkot – Asystent Kierownika

 

{galeria}UrZegociny{/galeria}

 

Print Friendly, PDF & Email