„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

UWAGA NA DOKUMENTY APLIKACYJNE!

Szanowni Państwo, jeszcze raz przypominamy, że obowiązują nowe lokalne kryteria wyboru projektu oraz nowy szablon opisu projektu wg lokalnych kryteriów wyboru. Jeżeli ktoś składał wnioski w poprzednich naborach prosimy nie sugerować się starymi dokumentami i nie korzystać z nich. Obecnie maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać dla działania „Małe projekty” to 17 pkt!!! Dla działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to 20 pkt!!! Osoby fizyczne składają również oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dostępne w zakładce „Wspólne dla wszystkich”.

Zaliczka tylko wypłacana jest w sytuacji ponoszenia kosztów inwestycyjnych (definicja w instrukcji) w wysokości 20% tych kosztów. Wraz z wnioskiem trzeba dołączyć wniosek o zaliczkę i gwarancję bankową w wysokości 110% kwoty zaliczki.

Sugerujemy nie składanie wniosków w ostatnim dniu naboru gdyż nie będziecie mieli już Państwo możliwości poprawy ewentualnych braków.

Print Friendly, PDF & Email