logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

UWAGA NA DOKUMENTY APLIKACYJNE!

by admin

Szanowni Państwo, jeszcze raz przypominamy, że obowiązują nowe lokalne kryteria wyboru projektu oraz nowy szablon opisu projektu wg lokalnych kryteriów wyboru. Jeżeli ktoś składał wnioski w poprzednich naborach prosimy nie sugerować się starymi dokumentami i nie korzystać z nich. Obecnie maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać dla działania „Małe projekty” to 17 pkt!!! Dla działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to 20 pkt!!! Osoby fizyczne składają również oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dostępne w zakładce „Wspólne dla wszystkich”.

Zaliczka tylko wypłacana jest w sytuacji ponoszenia kosztów inwestycyjnych (definicja w instrukcji) w wysokości 20% tych kosztów. Wraz z wnioskiem trzeba dołączyć wniosek o zaliczkę i gwarancję bankową w wysokości 110% kwoty zaliczki.

Sugerujemy nie składanie wniosków w ostatnim dniu naboru gdyż nie będziecie mieli już Państwo możliwości poprawy ewentualnych braków.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy