„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Uwaga nabór wniosków! Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców.

 

MRPO Działanie 2.1 Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP – mikroprzedsiębiorstwa

OGŁOSZENIE O NABORZE
(kliknij w obrazek, a potem w tekst)

Print Friendly, PDF & Email