„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Uwaga! Nowe dokumenty dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie z informacją otrzymaną dnia 12.04.2011 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od dnia 6.04.2011 roku obowiązują nowe formularze wniosków i zalączników dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Nowe dokumenty do pobrania tutaj. (po kliknięciu w obrazek, a potem link)

Wnioskodawcy, którzy nie złożyli jeszcze wniosku proszeni są o składanie wniosków na nowych formularzach.

Print Friendly, PDF & Email