„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Uwaga – rekrutacja do projektu OSP Trzciana

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie zaprasza do udziału w warsztatach kulinarnych realizowanych w ramach projektu p.n. „Remont połączony z modernizacją i doposażenie obiektu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej i organizacja warsztatów kulinarnych”.

Rozpoczęcie warsztatów planujemy na 19 lipca 2014 r. Warsztaty prowadzone będą cyklicznie co tydzień w każdą sobotę miesiąca. Tematyka warsztatów będzie różnorodna, związana z kulinariami, obyczajami przy stole i przygotowywaniem potraw. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie osoby dorosłe, powyżej 18 r. ż, będące osobami zamieszkującymi obszar LGD „Dolina Raby”, tj. obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (mieszkańcy gmin wiejskich: (Łapanów, Trzciana, Żegocina, Nowy Wiśnicz, Gdów, Biskupice)

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie, spełniające wszystkie powyższe kryteria, zobowiązują się do złożenia wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego oraz podpisanego regulaminu.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze LGD „Dolina Raby, lub  Koordynatora Projektu OSP do dnia 11 lipca 2014 r.

[wpdm_file id=149 title=”true” ]

[wpdm_file id=150 title=”true” ]

Print Friendly, PDF & Email